TIN MỚI

recent

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Hòa Bình về đối tượng tuyển chọn Dân quân tự vệ cấp xã

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Hòa Bình về đối tượng tuyển chọn Dân quân tự vệ cấp xã
Ảnh minh họa 

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 223/BDN ngày 15 tháng 6 năm 2020, nội dung như sau: “Cử tri cho rằng, việc tuyển chọn lực lượng dân quân ở cấp xã, chỉ chọn những người đã tham gia nghĩa vụ quân sự là không hợp lý. Vì số thanh niên chưa tham gia nghĩa vụ còn rất đông ở địa phương” (Câu số 25).

Ngày 11/8/2020, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

- Tại khoản 1, Điều 8 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình:

“Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ”.

- Tại Điều 10 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định tiêu chuẩn, tuyển chọn và thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ:

“1. Công dân Việt Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn vào Dân quân tự vệ:

a) Lý lịch rõ ràng;

b) Chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ.

2. Việc tuyển chọn vào Dân quân tự vệ được quy định như sau:

a) Bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật;

b) Hằng năm, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nơi không có đơn vị hành chính cấp xã do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện trực tiếp tuyển chọn.

3. Quân nhân dự bị chưa sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được tuyển chọn vào đơn vị Dân quân tự vệ.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ”.

- Ngày 23/6/2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 77/2020/TT-BQP quy định thực hiện một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ; trong đó, tại khoản 1, Điều 4 về nội dung đăng ký quản lý công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; đăng ký quản lý Dân quân tự vệ, đã quy định:

“a) Trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

b) Đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

c) Đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ còn trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

d) Quân nhân dự bị chưa xếp vào đơn vị dự bị động viên”.

Như vậy, việc tuyển chọn lực lượng dân quân ở cấp xã bao gồm những công dân trong độ tuổi, đủ điều kiện quy định tại điểm a, b và có thể tiếp tục tham gia Dân quân tự vệ khi đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ còn trong độ tuổi quy định tại điểm c; là quân nhân dự bị chưa xếp vào đơn vị dự bị động viên quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình để trả lời cử tri.
Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Hòa Bình về đối tượng tuyển chọn Dân quân tự vệ cấp xã Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 8/24/2020 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.