Tặng bằng khen cho Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã dũng cảm cứu sống người bị đuối nước