Chúng tôi đến thao trường huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh Hải Dương vào đúng thời điểm đơn vị đang tổ chức luyện tập các môn tham gia hội thao của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV). Trong số các dân quân tham gia luyện tập, tôi ấn tượng với những động tác mạnh mẽ và dứt khoát của nữ dân quân Nguyễn Thị Phương.