Thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2020, Ban CHQS thị xã Duy Tiên vừa tiến hành huấn luyện đối với lực lượng dân quân binh chủng. Đối tượng huấn luyện gồm dân quân các binh chủng: Pháo binh, phòng không, thông tin, công binh, y tế, trinh sát, hóa học.