Bắt đầu mùa huấn luyện đúng vào cao điểm nắng nóng, nhưng trên các thao trường, các chiến sĩ “sao vuông” vẫn hăng say luyện tập, khắc phục mọi khó khăn để có chất lượng huấn luyện tốt nhất.