Tôi hay đi làm về khuya, mang bình xịt hơi cay để phòng thân song hôm qua bị công an phát hiện, tịch thu, phạt tiền. (Nghĩa Trần) Tôi không biết công an xử lý như vậy có đúng luật không?