Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tập trung chăm lo, xây dựng và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV). Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn giữ ổn định, trực tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế-xã hội phát triển.