TIN MỚI

recent

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, toàn diện, rộng khắp

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, toàn diện, rộng khắpNhững năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo phương châm “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Ngoài việc tổ chức xây dựng lực lượng bộ đội thường trực, quân nhân dự bị vững mạnh, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương tổ chức triển khai xây dựng lực lượng DQTV theo hướng “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng DQTV luôn giữ một vị trí quan trọng trong lực lượng vũ trang của tỉnh. Với phương châm “ở đâu có dân thì ở đó có dân quân, ở đâu có tổ chức đảng và đảng viên thì ở đó có tổ chức DQTV”, ưu tiên các đơn vị DQTV ở các địa phương biên giới, ven biển. doanh nghiệp. Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng trong DQTV được Bộ CHQS tỉnh hết sức quan tâm, đến nay, tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 29%; Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ triển khai đề án xây dựng lực lượng DQTV trong các khu công nghiệp, kinh tế, du lịch của tỉnh.
Hiện nay, lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh đã bảo đảm được các yêu cầu về số lượng hợp lý, có chất lượng chính trị tốt, tổ chức biên chế chặt chẽ, trang bị vũ khí phù hợp; có đầy đủ các thành phần binh chủng, xây dựng tổ chức biên chế phù hợp với từng địa phương như: Xây dựng trung đội dân quân cơ động, dân quân thường trực địa bàn trọng điểm; trung đội dân quân binh chủng pháo binh, phòng không; trung đội dân quân, tự vệ biển; đại đội tự vệ pháo phòng không… Cơ quan quân sự các địa phương luôn chủ động thực hiện nghiêm việc rà soát, đăng ký, quản lý, cho ra và kết nạp DQTV mới bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.
Xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, Bộ CHQS tỉnh chú trọng xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở thông qua việc tham mưu cho tỉnh mở các lớp đào tạo chỉ huy trưởng quân sự cấp xã; tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành cho cán bộ quân sự cơ sở; tổ chức hội thi bí thư chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn giỏi. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục chính trị cho phân đội và chiến sĩ DQTV.


Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch huấn luyện chiến đấu - giáo dục chính trị của Bộ CHQS tỉnh, các đầu mối đơn vị DQTV đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác huấn luyện. Quân số tham gia huấn luyện hàng năm luôn đạt cao, bảo đảm chất lượng, đủ nội dung chương trình, thời gian theo quy định. Trong công tác huấn luyện, thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, phù hợp với nhiệm vụ tác chiến, bảo vệ an ninh ở cơ sở. Đặc biệt coi trọng công tác huấn luyện đối với chiến sĩ DQTV năm thứ nhất và DQTV binh chủng. Qua kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt trên 80%.
Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”; kiện toàn lực lượng trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và giữ vững tỷ lệ phần trăm so với dân số. Đặc biệt, lực lượng này ngày càng được nâng cao chất lượng về chính trị, chất lượng hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới”.
Phát huy truyền thống trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng DQTV của tỉnh đã và đang không ngừng được nâng cao chất lượng về chính trị, quân sự, tham gia tích cực công tác dân vận, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo; xung kích đi đầu trong phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Qua đó góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh.
Để không ngừng phát triển lực lượng DQTV, thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền tiếp tục có những chủ trương, giải pháp đẩy mạnh xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ lên một bước mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trên một số vấn đề như:
Tổ chức triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019, coi trọng việc thực hiện những điểm mới trong luật. Tiếp tục thực hiện các đề án về xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới” và Đề án “Xây dựng chốt chiến đấu của dân quân thường trực biên giới đất liền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Tập trung chỉ đạo, nghiên cứu tháo gỡ khó khăn về tổ chức xây dựng, huấn luyện hoạt động của tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp. Chú trọng xây dựng dân quân tự vệ biển, dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, cơ động, thường trực trên các địa bàn trọng yếu, biên giới, ven biển, đảo, trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt trên 30%.
Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, từng bước chuẩn hóa 100% trình độ đại học ngành quân sự cơ sở đối với chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ có đủ phẩm chất và năng lực, có kinh nghiệm về công tác quân sự địa phương, có kiến thức về xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, pháp luật, kinh tế - xã hội phù hợp với cương vị chức trách đảm nhiệm và phát triển vị trí cao hơn. Đổi mới toàn diện về huấn luyện dân quân tự vệ; nội dung, chương trình huấn luyện bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ của dân quân tự vệ trên các địa bàn, vùng, miền. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động của dân quân tự vệ với các lực lượng trong bảo vệ biên giới, biển, đảo, giữ gìn an ninh, trật tự, phòng thủ dân sự theo thẩm quyền. Bố trí ngân sách phù hợp bảo đảm cho công tác dân quân tự vệ; bảo đảm đúng, đủ chất lượng, số lượng trang phục dân quân tự vệ; thực hiện nghiêm việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ theo đúng quy định. Phấn đấu đến năm 2025 có trên 60% số xã có nhà (phòng) trực cho dân quân...
Tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 269-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 4 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện các chỉ lệnh, chỉ thị, quyết định của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 về công tác huấn luyện. Tập trung làm chuyển biến nhận thức nhiệm vụ huấn luyện của cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ; nghiên cứu đổi mới phương pháp huấn luyện sát với tình hình nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn tác chiến.
Tổ chức lực lượng dân quân tự vệ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ mục tiêu trong các ngày lễ, tết, sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương (nhất là dịp Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện chính trị và các ngày lễ, Tết), phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, kiểm lâm, kiểm ngư và các lực lượng khác trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; làm công tác vận động quần chúng, xây dựng nông thôn mới và các hoạt động khác của địa phương, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ; xử lý kịp thời các tình huống xảy ra tại cơ sở. Đây là thời cơ chính trị để lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống, cống hiến sức lực, trí tuệ, luôn luôn xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu./.

Thiếu tá Nguyễn Duy Linh
Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh
Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, toàn diện, rộng khắp Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 5:29 AM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.