TIN MỚI

recent

Yên Bái xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ

Yên Bái xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ.
Ảnh minh họa
Theo kế hoạch, tại các cấp sẽ tổ chức tập huấn về chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng về Dân quân tự vệ; Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật Dân quân tự vệ toàn quốc. Cùng với đó, xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về Dân quân tự vệ ở cấp xã; Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác; Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện kế hoạch; Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại kế hoạch; Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, địa phương phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn, tuyên truyền và chủ trì hiệp đồng triển khai thực hiện kế hoạch; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện kế hoạch…

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Yên Bái
Yên Bái xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 5/12/2020 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.