TIN MỚI

recent

Xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù trong lực lượng vũ trang và cơ yếu

Xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù trong lực lượng vũ trang và cơ yếu

Chiều 26/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu và triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo, thảo luận về dự thảo Tờ trình và Báo cáo xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù trong lực lượng vũ trang (LLVT) và cơ yếu. Dự hội nghị có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

Quang cảnh phiên họp Ban Chỉ đạo, thảo luận về dự thảo Tờ trình và Báo cáo xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù trong LLVT và cơ yếu.

Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 12550/KH-BQP của Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW (khoá XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, LLVT và người lao động trong doanh nghiệp; Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng 3 bảng lương và các chế độ phụ cấp thực hiện đối với các đối tượng trong LLVT. Tại phiên họp lần này, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về quan điểm, nguyên tắc xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù trong LLVT; đối tượng, điều kiện hưởng chế độ phụ cấp đặc thù theo chế độ tiền lương mới; đối tượng, mức hưởng phụ cấp đặc thù trong Quân đội theo chế độ tiền lương mới; không đề nghị một số lực lượng và chế độ đang thực hiện trong nội dung phụ cấp đặc thù mà chuyển sang nghiên cứu hưởng chế độ như cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có cùng điều kiện việc làm (nếu có).

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Trần Đơn biểu dương Ban Soạn thảo, Cơ quan Thường trực, Tổ Biên tập đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan trong và ngoài Quân đội triển khai nghiên cứu, xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù trong LLVT và cơ yếu, bảo đảm đúng quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng về cải cách chính sách tiền lương; khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù giữa các đối tượng trong LLVT hiện nay. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tiếp thu giải trình, hoàn chỉnh văn bản báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo. Thượng tướng Trần Đơn cũng yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tích cực, chủ động phối hợp và trao đổi với các cơ quan chức năng Bộ Công an có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo để tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu, xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù trong LLVT và cơ yếu, chuyển Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo quy định.

Nguyên Hải/BQP
Xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù trong lực lượng vũ trang và cơ yếu Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 5/26/2020 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.