TIN MỚI

recent

Hà Nội - Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ

Hà Nội - Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ
Ảnh minh họa


Ngày 4-5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND, triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ.
Tải File Kế hoạch số 90/KH-UBND Tại Đây !

Theo kế hoạch, UBND thành phố chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố từ tháng 8-2020 đến tháng 10-2022, trong đó, có cả việc thực hiện tổng kết đề án.

Bộ Tư lệnh Thủ đô được UBND thành phố giao là cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện đề án, báo cáo UBND thành phố và Bộ Quốc phòng; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng theo quy định; phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ, tổ chức hội thi pháp luật về dân quân tự vệ cấp thành phố và tham gia hội thi pháp luật về dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Các sở, ban, ngành thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng; phân công cán bộ tham gia hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Dân quân tự vệ của Bộ Quốc phòng và chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thuộc quyền tham gia tập huấn do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức đúng thành phần, thời gian quy định; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền; chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền theo chức năng tham gia tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ…

UBND các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch, tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền; chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền theo chức năng tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ, các hoạt động của lực lượng vũ trang, tập thể điển hình tiên tiến và gương người tốt việc tốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đôn đốc, động viên cán bộ, nhân dân trên địa bàn tham gia hội thi pháp luật về dân quân tự vệ do thành phố và Bộ Quốc phòng tổ chức.

UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ và triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ thời gian, thiết thực hiệu quả…

Theo PL&XH


Hà Nội - Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 12:05 PM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.