Thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS quận Bình Thạnh, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), đột phá vào các khâu xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật, tác phong quân nhân, chiến sĩ dân quân. LLVT quận đã khơi dậy ý thức tự giác để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện mọi lúc, mọi nơi.