Ông Tiến hỏi, ông có được cộng dồn thâm niên công tác từ Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS lên Chỉ huy trưởng Ban CHQS không? Có được cộng dồn vào phụ cấp thâm niên khu vực không? Hiện tại ông công tác tại xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.