TIN MỚI

recent

Chế độ chính sách và trang phục dân quân tự vệ sẽ được nghiên cứu soạn thảo trong tháng 5/2020

Chế độ chính sách và trang phục dân quân tự vệ sẽ được nghiên cứu soạn thảo trong tháng 5/2020
Ảnh minh họa


Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019 được nêu tại Quyết định 1811/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16/12/2019.

Theo đó, tại phụ lục phân công soạn thảo các văn bản thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019 ban hành kèm Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra kế hoạch đến tháng 5/2020 sẽ soạn thảo các Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về:

Tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách với Dân quân tự vệ được nêu tại Điểm c khoản 2 Điều 9; khoản 5 Điều 20; khoản 5 Điều 21; Điều 24; khoản 6 Điều 33; khoản 4 Điều 34; khoản 3 Điều 35;

Trong đó Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan tổ chức xây soạn soạn thảo: Về xây dựng lực lượng, chế độ chính sách và đặc biệt là Trang phục, sao mũ, phù hiệu của Dân quân tự vệ (Điều 24).


DQTV tổng hợp 

Chế độ chính sách và trang phục dân quân tự vệ sẽ được nghiên cứu soạn thảo trong tháng 5/2020 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 2:14 PM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.