Bộ CHQS tỉnh Hải Dương: Bế giảng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 7