1 ngày mới bắt đầu từ 5 giờ sáng, ngày ngủ được 4 tiếng, vất vả là vậy nhưng Tổ Dân Quân trong khu cách ly không hề than mệt hay nản lòng. Vì họ biết công sức của họ bỏ ra sẽ góp phần giúp đất nước đẩy lùi được đại dịch COVID-19.