UBND TPHCM vừa ban hành văn bản về kế hoạch triển khai thi hành trách nhiệm của UBND các cấp, quy định tại điều 13 Nghị định 70/2019 của Chính phủ về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Theo đó, UBND TP giao Sở Tư pháp cùng UBND các quận/huyện chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, báo đài... tuyên truyền phổ biến nội dung cơ bản của Nghị định trên. Nhằm hướng dẫn người dân, cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ báo cáo viên pháp luật và cơ quan tổ chức liên quan để thực hiện.