Cho em hỏi, theo luật Dân quân tự vệ mới nhất thì Dân quân khi đi làm nhiệm vụ được hưởng những chế độ gì ? Kính mong Ban Biên Tập giải đáp. Bạn Hoàng Nam (hoangnam****@gmail.com) hỏi.