TIN MỚI

recent

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị định của Chính phủ về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị định của Chính phủ về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh


Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 06/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Quốc phòng dự thảo Tờ trình, Nghị định của Chính phủ quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.
Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Nghị định trên, lập hồ sơ trình Chính phủ theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình, Nghị định để xin ý kiến đóng góp (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).
Các ý kiến đóng góp qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng xin gửi về Email: [email protected]
Trân trọng cảm ơn!

File đính kèm :


Trung Kiên/BQP
Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị định của Chính phủ về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7:36 PM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.