Ngày 27/03/2020, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT Hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội phòng chống thiên tai cấp xã.