Dân quân vi phạm kỷ luật và cho ra khỏi Lực lượng thì có phải khám nghĩa vụ quân sự?