Nguyễn Việt Cường, Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân, Ban CHQS phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, chỉ huy tiểu đội phục vụ tại khu cách ly Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN), Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, luôn là tấm gương sáng cho chiến sĩ noi theo.