Khi tìm hiểu vấn đề Bí thư đảng ủy phường đồng thời là Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự có được chi trả phụ cấp thâm niên không, tôi nhận được hai câu trả lời tham khảo trái ngược như sau: