Tham gia lực lượng Dân quân thường trực phường Tân Phong, Quận 7 (TPHCM) từ tháng 4 năm 2018, đồng chí Nguyễn Tấn Đạt trên cương vị là chiến sĩ, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, là một chiến sỹ gương mẫu trong đơn vị. Vào tháng 10 năm 2018 được sự tín nhiệm của đơn vị và Ban chỉ huy Quân sự phường, đồng chí được đề bạt làm tiểu đội trưởng tiểu đội Dân quân thường thực phường. Kể từ khi nhận nhiệm vụ mới, tuy gặp không ít khó khăn, nhưng đồng chí Đạt không ngừng phấn đấu, luôn phát huy tốt vai trò, kịp thời đề đạt những tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ Dân quân thường thực đến Ban chỉ huy và những khó khăn, vướng mắt cũng như những ý kiến sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do Ban chỉ huy giao.