Theo đánh giá của Bộ Tổng Tham mưu, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương triển khai xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) có số lượng hợp lý, chất lượng chính trị tốt; tổ chức biên chế chặt chẽ, trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực; khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QPAN), thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân.