Vừa qua, trên Fanpage Facebook của Dân quân tự vệ Việt Nam nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi về vấn đề cách đăng kí tham gia hỗ trợ chống dịch covid-19 hoặc xin đi tình nguyện chống dịch. Vì vậy Ban Quản Trị Fanpage đưa ra hình thức đăng kí nguồn dự phòng tình nguyện viên chống dịch.