Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 xây dựng phương án áp dụng tình trạng khẩn cấp về dịch để báo cáo Thủ tướng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ra Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.