Sáng 17/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng tổ chức cuộc họp triển khai các công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.