Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp xây dựng, phát triển lực lượng dân quân, góp phần tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, giữ ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương.