Nhiều người đã khóc khi nghe ca khúc viết về chiến sĩ Dân quân tự vệ chống dịch covid-19