Ngọc Lan bật khóc trước hình ảnh các chiến sĩ dân quân làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19