Cách đây 85 năm, ngày 28/3/1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất diễn ra tại Ma Cao (Trung Quốc) và ra “Nghị quyết về Đội tự vệ”. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Kể từ đó, ngày 28/3 chính thức trở thành Ngày truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam. Với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) Quảng Ninh, chặng đường lịch sử đã qua, không chỉ tham gia chiến đấu trong chiến tranh, lực lượng DQTV Quảng Ninh đã tích cực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập khu vực phòng thủ, làm tốt công tác dân vận, chung sức xây dựng nông thôn mới, giải quyết chính sách hậu phương quân đội, góp phần xóa đói, giảm nghèo đạt hiệu quả cao trong thời bình.