Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Thái Bình về thay đổi thời gian tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và biện pháp xử lý trường hợp vi phạm Luật NVQS