TIN MỚI

recent

Kiến nghị tăng mức xử phạt trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Lực lượng dự bị động viên

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Hà Nam về tăng mức xử phạt trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Lực lượng dự bị động viên tới đây


Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, với nội dung: “Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ; tăng mức xử phạt hành chính bằng tiền đối với cá nhân vi phạm và buộc phải khắc phục hậu quả theo quy định nhằm răn đe, để nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Lực lượng dự bị động viên tới đây”.
Ngày 09/3/2020, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:
Chế tài xử phạt những hành vi vi phạm về thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định tại Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu (Nghị định 120/2013/NĐ-CP); tùy theo mức độ vi phạm đối với cá nhân, tổ chức, bị xử lý với mức phạt tiền tương ứng; sau nộp phạt đối tượng vi phạm bắt buộc phải thực hiện NVQS.
Tuy nhiên, thực tế như cử tri phản ánh, mức xử phạt hành chính hiện nay chưa đủ sức răn đe; quy trình xử phạt còn nhiều vướng mắc, chưa đồng bộ, kịp thời; cấp xã xử phạt hành chính nhưng không có thẩm quyền quyết định cưỡng chế; số vụ vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự còn ít; từ đó, những năm gần đây, một số công dân trong diện gọi nhập ngũ tìm mọi cách trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự dưới mọi hình thức, gây bất bình trong dư luận Nhân dân.
Về giải pháp thời gian tới; Bộ Quốc phòng được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 120/2013/NĐ-CP theo hướng tăng mức xử phạt phù hợp nhằm có tính răn đe; quy trình, thời gian xử lý vi phạm, thời hiệu, hiệu lực thi hành; thẩm quyền xử phạt và ban hành quyết định cưỡng chế được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn. Mặt khác, hằng năm, Bộ Quốc phòng, theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan: Công an, Tư pháp, các ngành liên quan quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, và thành phần quân dự bị động viên; tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp; đã phối hợp với Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung trong Luật Cư trú (sửa đổi) về những quy định liên quan khi di chuyển, đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo đảm chặt chẽ hơn. Tiếp tục đổi mới và thực hiện đúng quy trình các bước trong tuyển quân; xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.
Bên cạnh đó, các cấp, các ngành phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về NVQS đối với công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ và độ tuổi trong ngạch dự bị; năm 2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 về việc tăng cường biện pháp, nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới; qua đó, cùng nhiều biện pháp, các địa phương, đơn vị trong toàn quân đã và đang triển khai quyết liệt ngay trong tuyển quân hằng năm.
Bộ Quốc phòng đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương phát huy vai trò giám sát về nội dung công tác tuyển quân và dự bị động viên hằng năm, hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm công bằng xã hội, để pháp luật về NVQS được thực thi nghiêm minh tại địa phương.
Bộ Quốc phòng trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam để trả lời cử tri.
Bộ Quốc phòng 
Kiến nghị tăng mức xử phạt trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Lực lượng dự bị động viên Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 1:03 PM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.