Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Lạng Sơn về nâng mức xử phạt đối với các đối tượng không có mặt tham gia sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự