Nhằm tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch và vận động đông đảo nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phòng chống dịch bệnh, Ban biên tập chương trình kêu gọi các đồng chí và các bạn viết thư động viên hoặc những vần thơ, tản văn, bài cảm nhận hoặc những lời nhắn nhủ gửi đến những cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch và những người đang thực hiện cách ly y tế trên địa bàn tỉnh. Ban biên tập sẽ tiếp nhận thư, tiến hành thu âm, phát trên hệ truyền thanh đến các địa điểm cách ly và các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai.