Chúng tôi đến xã Đắc Nuê, huyện Lắc (Đắc Lắc) đúng thời điểm chi bộ quân sự (CBQS) xã vừa tổ chức thành công đại hội làm trước, rút kinh nghiệm cho các chi bộ thuộc đảng bộ xã.