Tỉnh Lai Châu có gần 270km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, với nhiều đường mòn, lối mở qua lại. Trong khi đó, nhân dân hai bên biên giới có quan hệ gần gũi, thường qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa nên việc kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trái phép gặp không ít khó khăn.