Tình hình dịch bệnh Covid-19 Cập nhật lúc 14h ngày 28-03-2020