Cập nhật tình hình Covid-19: 17h00 ngày 12/03/2020