Cảm động trước những việc làm và hành động của lực lượng Dân quân tự vệ đang ngày đêm chống dịch cùng bà con nhân dân. Trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng có những bài viết kịp thời để động viên tinh thần các chiến sĩ Dân quân tự vệ. Dưới đây là 2 bài thơ thể hiện lòng mến thương đối với các chiến sĩ Dân quân tự vệ của các bạn trẻ gửi về cho chúng tôi: