Ngày 19-3, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định tặng Bằng khen đối với 11 tập thể gồm Ban chỉ đạo Phòng chống dịch (BCĐ PCD) Covid-19 các đơn vị: Quân khu 1, 2, 3, 5, 7, 9; BCĐ PCD các đơn vị: Quân đoàn 1; Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Binh chủng Hóa học; Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh (Quân khu 7). Đây là những tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen theo Tờ trình số 488/Ttr-CT ngày 19-3-2020.