Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Bình Dương về việc quan tâm, hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho lực lượng Dân quân tự vệ