Bộ Quốc phòng trả lời cử tri Thành phố Hà Nội về việc nâng mức chi ngày công huấn luyện cho lực lượng Dân quân tự vệ