Kiểu dáng trang phục chưa mang tính đặc trưng của Dân quân tự vệ và chưa phù hợp với hoạt động đặc thù quốc phòng, quân sự;