TIN MỚI

recent

Bộ Quốc Phòng lấy ý kiến về Dự thảo chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ 2020

Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV


Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Ban Soạn thảo xây dựng Hồ sơ Dự thảo Lần 2 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Quá trình xây dựng dự thảo, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo họp Ban soạn thảo và tổ chức hội thảo với một số cơ quan chức năng của các bộ có liên quan để lấy ý kiến; dự thảo Nghị định lần 2 đã tiếp thu tối đa ý kiến tham gia. Tuy nhiên một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau:
- Về quy định mức hưởng phụ cấp, trợ cấp cho Dân quân tự vệ (Điều 7, 8, 9, 12, 13, 14 và Điều 16): Dự thảo Nghị định đề xuất 2 phương án; đồng thời đã phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án tại dự thảo Tờ trình.
- Về trang phục của Dân quân tự vệ (Điều 6): Dự thảo Nghị định quy định theo hướng: Giữ nguyên quy định về tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng trang phục của Dân quân tự vệ. Sửa đổi kiểu dáng trang phục (quần, áo) của các chức vụ chỉ huy và chiến sĩ Dân quân tự vệ để phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Dân quân tự vệ, phân biệt rõ trang phục của Dân quân tự vệ với các lực lượng khác.
Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Tờ trình, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Quốc phòng (qua Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội); Email: [email protected]
Trân trọng cảm ơn!Xin chú ý đợi vài giây để tải file phía dưới :

Bộ Quốc Phòng lấy ý kiến về Dự thảo chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ 2020 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 3/03/2020 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.