'Nhìn tụi nhỏ đội nắng tội nghiệp, vậy mà cho gì tụi nó cũng nhất quyết không lấy. Thấy thương. Gặp chuyện mới thấy truyền thống tương thân tương ái của người Việt', bà Tú Anh nói.