47 trường hợp nhiễm COVID-19 cập nhật 20h00 ngày 13/03/2020