TIN MỚI

recent

Hơn 9,5 tỷ đồng trợ cấp một lần cho cán bộ thôn, tổ dân phố, công an xã, phó ban chỉ huy quân sự cấp xã nghỉ việc ở Thanh Hóa

Hơn 9,5 tỷ đồng trợ cấp một lần cho cán bộ thôn, tổ dân phố, công an xã, phó ban chỉ huy quân sự cấp xã nghỉ việc ở Thanh Hóa
Ảnh minh họa 

Theo Báo Thanh Hóa Ngày 30-1-2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 392/QĐ- UBND về phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần đối với công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ- CP ngày 7-9-2009 của Chính phủ; Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã theo Nghị định số 03/2016/NĐ- CP ngày 5-1-2016; những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Hơn 9,5 tỷ đồng trợ cấp một lần cho cán bộ thôn, tổ dân phố, công an xã, phó ban chỉ huy quân sự cấp xã nghỉ việcẢnh có tính chất minh họa.
Theo đó, có 504 người được thụ hưởng với tổng số tiền hơn 9,578 tỷ đồng. Trong đó, có 355 người là phó trưởng công an xã và công an viên được thụ hưởng với kinh phí là 8.135.707.000 đồng; 28 người là chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã với kinh phí trợ cấp là 905.022.000 đồng; 121 người là người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố với kinh phí trợ cấp là 538.792.000 đồng
Về trợ cấp một lần đối với công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ- CP ngày 7-9-2009 của Chínhphủ: Đối với phó trưởng công an xã và công an viên chưa đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ 15 năm trở lên, nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần; cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng tiền phụ cấp bình quân của 5 năm cuối (60 tháng) trước thời điểm nghỉ việc. Thực hiện kể từ ngày Pháp lệnh Công an xã có hiệu lực (1-7-2019).
Về trợ cấp một lần đối với chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã theo Nghị định số 03/2016/NĐ- CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ: Đối tượng thực hiện là chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục từ 60 tháng trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu. Thời gian thực hiện kể từ ngày Luật Dân quân tự vệ có hiệu lực (từ 1-7-2019).
Về kinh phí hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới: Đối tượng là những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (theo Quyết định số 3462/2015/QĐ- UBND ngày 11-9-2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa) thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới. Mức hỗ trợ tối thiểu bằng 3 tháng phụ cấp tương ứng của chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ việc. Ngoài ra còn được trợ cấp 1 tháng phụ cấp của chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ việc cho mỗi nhiệm kỳ (30tháng đối với bí thư chi bộ, trưởng thôn) hoặc đủ 30 tháng (đối với các chức danh còn lại). Trường hợp số tháng lẻ không đủ 30 tháng thì được tính trợ cấp như sau: Số tháng lẻ từ 1- 15 tháng được tính trợ cấp ½ tháng phụ cấp của chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ việc. Số tháng lẻ từ 16 – 30 tháng được tính trợ cấp 1 tháng phụ cấp của chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ việc. Thực hiện từ ngày Nghị quyết số 48/2017/NQ- HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh có hiệu lực (từ ngày 23-7-2017).
Căn cứ nội dung quyết định này, UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định cho từng đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định, tổ chức thực hiện việc chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng.
Toàn văn quyết định xem tại đây.

VIỆT Linh

Hơn 9,5 tỷ đồng trợ cấp một lần cho cán bộ thôn, tổ dân phố, công an xã, phó ban chỉ huy quân sự cấp xã nghỉ việc ở Thanh Hóa Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 2/01/2020 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.