TIN MỚI

recent

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh An Giang về chế độ đối với dân quân thường trực và đảm bảo ngân sách thực hiện chế độ cho Dân quân tự vệ

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh An Giang về chế độ đối với dân quân thường trực và đảm bảo ngân sách thực hiện chế độ cho Dân quân tự vệ

Ảnh minh họa 


Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 08/11/2019, với 02 nội dung:
Nội dung 1: “Đề nghị quy định dân quân thường trực được hưởng trợ cấp một lần khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ”.
Nội dung 2: “Đề nghị quy định Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ thì ngân sách Nhà nước đảm bảo chế độ, chính sách”.
Ngày 15/01/2020, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:
Về nội dung 1:
Ngày 22/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Dân quân tự vệ; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Theo đó, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định: Đối với dân quân thường trực, ngoài chế độ, chính sách được hưởng như các thành phần dân quân khác còn được hưởng thêm trợ cấp một lần khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình; được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ; được bảo đảm nơi ăn, nghỉ (Điểm c, Khoản 1, Điều 34).
Về nội dung 2:
Điều 36 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định:
“(1) Ngân sách nhà nước bảo đảm cho Dân quân tự vệ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và địa phương. Việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.
(2) Kinh phí bảo đảm cho tự vệ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thực hiện nhiệm vụ chi quy định tại Điều 39 của Luật này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc lập dự toán, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo chế độ kế toán tài chính áp dụng đối với các đơn vị”.
Như vậy, theo quy định trên thì ngân sách nhà nước đã bảo đảm phần lớn cho DQTV, vì thực tế nhu cầu và điều kiện để tổ chức tự vệ trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức kinh tế là không lớn (chiếm khoảng gần 10% so với tổng số lực lượng DQTV). Mặt khác, quy định tại Khoản 2 Điều 36 thì Nhà nước đã bảo đảm 20% kinh phí cho xây dựng, huấn luyện và hoạt động của tự vệ; riêng kinh phí bảo đảm huy động tự vệ thực hiện theo nguyên tắc cấp nào huy động, cấp đó bảo đảm. Mặt khác, quy định này nhằm phát huy nguồn lực để xây dựng DQTV, thực hiện chính sách quốc phòng toàn dân, kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế - xã hội.
Bộ Quốc phòng trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để trả lời cử tri.
Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng 
Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh An Giang về chế độ đối với dân quân thường trực và đảm bảo ngân sách thực hiện chế độ cho Dân quân tự vệ Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 2/02/2020 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.